Malíř jménem Podzimek

Podzim už kolem nás začal vybarvovat přírodu. Krásy podzimní přírody a hlavně její barevnosti si všimneme také my. Do školy si přineseme předem shromážděné a nasbírané listy – nezáleží na jejich barvě, ale úplném tvaru.
Výstupy pro žáka:
– sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých živých i neživých přírodninách a dotváří je
– učí se pozorovat přírodu i své okolí

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, různé listy ze stromů a keřů, temperové barvy, velký štětec, kelímek s vodou, misky na míchání barev

Provedení

  1. Podle pozorovaných barev v podzimní přírodě postupně mícháme do misek temperové barvy.
  2. Postupně vybíráme tvarově zajímavé listy, natíráme je namíchanými barvami a otiskujeme na čtvrtku.
  3. Otiskujeme je přes sebe, dbáme ale, aby listy zanechaly otisk žebroví.
  4. Jakmile máme celý výkres barevně pokryt, necháme ho zaschnout.
  5. Přivřeme oči a zkusíme si vybavit hudbu typickou pro podzimní období. Malíř Podzimek jde krajem – který hudební nástroj by mohl naši hudbu zahrát?
  6. Tmavou temperou nakreslíme jeho obrys přes otisky listů.
  7. Hotovou práci předvedeme – hodnotíme celkové působení a vyznění práce.

Ukázky prací:

21v 22v

17v 20v

Napsat komentář