Ochrana přírody

Patnáctou část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky věnujeme ochraně přírody. Učivu vyhradíme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– jednoduše porovnává přírodu v jednotlivých regionech ČR
– ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

Podle stupně zdevastování přírody si krajinu rozčleníme na

  • krajinu přírodní
  • krajinu kulturní
  • krajinu poškozenou
  • krajinu zdevastovanou

Uvedeme a ukážeme si na mapě chráněná území a národní parky. Objasníme si, proč člověk obecně přírodu v těchto územích musí chránit. Uvedeme si některá pravidla pro pobyt v chráněných územích. Uvedeme pojem naučná stezka. Hojně využíváme rozhovor se žáky, dáme prostor jejich zkušenostem a zážitkům. V příruční mapě si žáci vyhledají chráněná území v jejich kraji, pokusí se zjistit, co je důvodem ochrany, tedy čím je tato oblast ojedinělá.

Pro část výkladovou využijeme prezentaci. Ta zároveň vybízí k rozhovoru a samostatné či týmové práci.

Napsat komentář