Trénujeme geometrii

Pro geometrickou část matematiky potřebujeme především natrénovat rýsování pevnou rukou. Nezapomeňte si připravit pomůcky k rýsování – ostře ořezanou tužku, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou. Každý oddíl je věnován některému geometrickému učivu. Podle návodu v předloze plňte úkoly postupně do geometrických sešitů. K některým úkolům potřebujeme čtverečkovaný papír.

1. Opakování učiva třetího ročníku – zadání –

2. Druhy přímek – zadání –

3. Rýsování kolmic – zadání –

4. Pravoúhlý trojúhelník – zadání –

5. Rýsování rovnoběžek – zadání –

6. Rýsování čtverce a obdélníku – zadání –

7. Obvod čtverce a obdélníku, výpočet obsahu – zadání –

8. Tělesa, povrch kvádru a krychle – zadání –

9. Osová souměrnost – zadání –

10. Opakování – zadání –

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.