Stepi a lesostepi

Osmá část učiva o podmínkách života na Zemi je věnována mírnému pásu – oblastem stepí a lesostepí. Dozvíme se o prériích, pampách a stepích v Evropě, Asii, Jižní a Severní Americe. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v mírném pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky mírného pásu
– vysvětluje činnost člověka a význam využití stepí pro pěstování kulturních plodin a chov hospodářských zvířat

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o rostlinách a živočiších, jejichž domovem jsou stepi a lesostepi v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě a Asii. Tyto oblasti mírného pásu si najdeme a ukážeme na glóbu. Seznámíme se s některými pěstovanými i volně rostoucími rostlinami. Z živočichů vybereme krocana, mravenečníka, bizona, křečka, nandu, koně Převalského, vlka, lamu, morče a kojota. Další informace o nich zjišťujeme v encyklopedii. Soustředíme se na přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí, ve kterém žijí. Pokusíme se vytvořit jednoduché potravní řetězce.

Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Stepi a lesostepi.

Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík

Napsat komentář