Česká republika – demokratický stát

Ve třetí části učiva o České republice v 5. ročníku aktivujeme znalosti o České republice. Tomuto učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– posuzuje mezilidské vztahy a vzájemnou komunikaci na základě vlastních zkušeností
– vyvozuje a objasňuje základní principy demokracie
– uvádí a posuzuje příklady protiprávního jednání, právní ochrany občanů a majetku
– aplikuje teoretické vědomosti o základních lidských právech do praxe

Co víme?

Česká republika vznikla v roce 1993. Žije zde asi 10 milionů obyvatel – Češi, Moravané, Slezané a příslušníci národnostních menšin. Jsme demokratickým státem, v němž si volíme ve svobodných volbách své zástupce, aby zajišťovali naše společné zájmy. Nejvyšším zákonem je Ústava. Ta stanovuje základní práva a povinnosti všech občanů. Na dodržování zákonů dbá policie, porušení zákonů trestá soud. Zákony projednávají a přijímají poslanci a senátoři v parlamentu. Chod státu řídí vláda složená z ministrů. V čele státu stojí prezident.

Shrnutí

Dvojice žáků na počítači doplní první dvě tabulky s přehledem.

Týmová práce

Představte si, že jste se ocitli na opuštěném ostrově. Tvoříme společenství, v němž musíme stanovit nějaký řád, aby nedošlo ke zmatku. Společně přemýšlíme:

  • jaké vlastnosti má mít prezident
  • jak funguje spravedlnost, jak ji zajistíme
  • sestavte pomocí asi deseti bodů nejvyšší zákon – co by měl obsahovat, aby stát fungoval
  • co vše je třeba na ostrově zajistit – obživa, bydlení, podvody, kriminalita…
  • své myšlenky zapisujte a poté je společně sdělte ostatním spolužákům

Opakování o České republice

Na počítači spustíme a doplníme třetí a čtvrtou tabulku. Dále nás čeká šest doplňovaček. Vždy používáme příruční mapu České republiky. Na počítači pracují žáci ve dvojicích.

Naposledy vypracujeme 1. opakovací práci v 5. ročníku. Každý z žáků ji doplní samostatně, je klasifikovaná. Žáci mohou použít příruční mapu a vlastivědný sešit.

Napsat komentář