Přemyslovský stát – historické obrázky

historie24

Ludmila, Václav a Drahomíra. Po smrti knížete Vratislava se výchovy jeho syna Václava ujala babička Ludmila.

historie25

Zavraždění Ludmily.

historie26

Před bitvou knížete Václava se zlickým knížetem Radslavem.

historie27

Zavraždění knížete Václava.

historie28

Blaničtí rytíři v čele s Václavem.

historie29

Zavraždění biskupa Vojtěcha.

historie30

Vyvraždění Vršovců.

historie31

Kníže Oldřich a poustevník Prokop.

historie32

Oldřich a Božena.

historie33

Jaromír a Břetislav.

historie34

Kníže Břetislav se ujímá trůnu.

historie35

Břetislav připojuje k Čechám Moravu. Zde truchlí na zříceninách chrámu na Velehradě.

historie36

Přenesení ostatků biskupa Vojtěcha z Polska.

historie37

Břetislav a Jitka – únos Jitky z kláštera.

historie38

Únos Jitky z kláštera.

historie39

V roce 1083 dobyla česká vojska Řím jako součást německých vojsk Jindřicha IV.

historie40

Korunovační průvod prvního českého krále Vratislava II. v roce 1085.

historie41

Božetěch, opat kláštera sázavského, vložil královskou korunu na hlavu Vratislava II. To bylo ovšem výsadou biskupů. Proto musel jako pokání vyřezat kříž a donést jej pěšky až do Říma.

historie42

Biskup Kosmas uložil opatu Božetěchovi neobyčejnou pokutu za neoprávněnou korunovaci Vratislava II. Jako pokání musel vyřezat kříž velký jako on sám a zanést jej na vlastních ramenou do Říma a složit ho v místním kostele svatého Petra.

historie43

Vítězství Soběslava u Chlumce v roce 1126. Císař Lothar vtáhl do Čech, u Chlumce byl obklíčen. Soběslav ho propustil a císař mu do smrti zůstal věrným přítelem.

historie44

Objevení praporce rodu Slavníků – dobré znamení a naděje vítězství v těžkém boji.

historie45

Středověký trh v Týnském dvoře.

historie46

Bitva u Miletína, ve které bylo české vojsko vedené Soběslavem úplně poraženo.

historie47

Rok 1158: Císař Fridrich I. Barbarossa vyzval všechny přátele, aby mu pomohli pokořit vzpupný Milán. Český kníže Vladislav II. mu přivedl 10 000 bojovníků. Zde Češi překračují řeku Addu.

historie48

Češi před Milánem: Město se muselo roku 1162 vzdát a bylo srovnáno se zemí.

historie49

Král Vladislav II. nechal uvěznit svého bratrance Soběslava II. na hradě Přimdě.

historie50

Roku 1197 byl knížetem zvolen Vladislav Jindřich. Starší bratr Přemysl však nemínil ustoupit.

historie51

Smíření bratrů Přemysla Otakara I. a Vladislava Jindřicha.

historie52

Vlády se ujímá Přemysl Otakar I.

historie53

Za krále Václava I. byly zavedeny v českých zemích rytířské zvyky.

historie54

Vpád Tatarů na Moravu za vlády Václava I.

historie55

Roku 1251 zvolili rakouští velmožové za svého krále Přemysla Otakara II. Ten se usídlil ve Vídni, odkud vládl nad Rakouskem a Moravou.

historie56

Pražské podhradí za vlády Přemysla Otakara II.

historie57

Král Přemysl Otakar II.

historie58

Potyčka mezi vojsky uherskými a českými na pomezí Moravy a Uher.

historie59

Přemysl Otakar II. před bitvou na Moravském poli.

historie60

Smrt Přemysla Otakara II. na Moravském poli.

historie61

Král Václav II. se ujímá vlády.

historie62

Král Václav III. u hrobu svého otce ve Zbraslavi. Opat Konrád ho napomíná, aby zanechal lehkomyslného života a vládl jako zemřelý otec (rok 1305).

Napsat komentář