České země – součást Rakouska

Devátou částí otevíráme historické učivo v 5. ročníku. Dozvíme se o osvícenství, změnách v říši a reformách, které změnily život obyvatel státu. Povíme o buditelích českého národa a národním obrození. S ním souviselo politické probuzení – zhodnotíme jeho výsledek. Kapitolu zakončíme nástupem Františka Josefa I. a vznikem Rakouska-Uherska. Tématu věnujeme šest vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– bezpečně se orientuje v časové přímce
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
– zařadí zjištěné údaje historicky správně, vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději

Vyprávění zahajujeme vládou Marie Terezie a Josefa II. Zhodnotíme dobu osvícenskou a význam reforem, které byly v našich zemích zavedeny. Heslo Josefa II. Jeden jazyk – jednotná říše probudilo český národ. Povídáme si o obrozencích a jejich dílech, českém divadle, které se pomalu zabydlelo v Praze i na venkově. Se vznikem České expedice se objevují české knihy, časopisy a noviny pro širokou veřejnost. S českým národním obrozením přichází i politické požadavky. V Praze se koná Slovanský sjezd, vznikají národní gardy. Na pražských barikádách se rozpoutaly boje. Kapitolu končíme představením nového císaře Františka Josefa I. Podíváme se na rozlohu nově pojmenovaného státu: Rakouska-Uherska.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola České země – součást Rakouska), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Všimneme si rozlohy našeho státu (oddíl Vývoj českého státu) – rozloha Rakouska-Uherska. Upozorníme na rozlohu velmi rozvinutých českých zemí. Průmyslový rozvoj českých zemí budeme hodnotit v příští kapitole. V kartě Události a lidé v čase (České země – součást Rakouska) vypíchneme jména známých habsburských panovníků a významné události, s kterými jsme se seznámili.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Žákům jsme připravili zápisy do sešitu: Češi v habsburské monarchii, OsvícenstvíObrození jazykaBuditelé českého národaPolitické probuzeníNespravedlivé Rakousko.

Dále si okrajově všimneme nových uměleckých směrů – klasicismu a empíru. V programu Vlastík máme k uměleckým slohům připraven obrazový materiál v kapitole Umělecké slohy.

O životě prostých občanů státu se dozvíme z animovaného filmu Libora Škrlíka Bubeníci. Jako poučení ze zpracované pověsti nezapomeneme zdůraznit význam vzdělání.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly České země – součást Rakouska. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Další možností je využít testík, který najdeme na závěr kapitoly v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad habsburských panovníků. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Napsat komentář