Slovo, slabika, hláska

Slova dělíme na slabiky, počítáme počet slabik, zaměříme se na dělení slov na konci řádku. Trénujeme rozdělení hlásek, poté si osvojíme pravopis ú, ů. Závěrem se dotkneme dvojhlásek a slov se slabikotvornými souhláskami.

1) Slovo a slabika
a) Říkadla – zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadlo
b) Říkadla – zapiš slova rozdělená na slabiky: říkadlo

2) Počet slabik ve slově
a) Spočítej, kolik slabik je ve slově: hra
b) Říkadla – najdi a napiš slova trojslabičná: říkadlo
c) Říkadla – najdi a napiš slova dvojslabičná: říkadlo
d) Říkadla – najdi a napiš slova jednoslabičná: říkadlo

3) Rozdělení slov na konci řádku
a) O hluchém tetřevu a lišce – rozděl slova na konci řádku: bajka
b) O psu a kohoutu – rozděl slova na konci řádku: bajka

4) Rozdělení hlásek
a) Vysvětlení učiva – přehled hlásek: přehled
b) Krátké samohlásky – seřaď řadu krátkých samohlásek: řada
c) Dlouhé samohlásky – seřaď řadu dlouhých samohlásek: řada
d) Spočítej, kolik samohlásek je ve slově: hra
e) Tvrdé souhlásky – seřaď řadu tvrdých souhlásek: řada
f) Měkké souhlásky – seřaď řadu měkkých souhlásek: řada
g) Obojetné souhlásky – seřaď řadu obojetných souhlásek: řada
h) Zapiš, kolik souhlásek je ve slově: hra
i) Druhy hlásek – barevně rozliš hlásky na samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné: jeden list
j) Samohlásky – barevně rozliš samohlásky dlouhé a krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky: tři listy
k) Najdi samohlásky mezi souhláskami: hra
l) Krátké a dlouhé samohlásky – doplňuj neúplná slova: tabulka
m) Krátké a dlouhé samohlásky – doplňuj samohlásky do říkadel: říkadla
n) Souhlásky a samohlásky: hra – hra – hra

5) Pravopis ú – ů
a) Vysvětlení učiva – pravopis ú, ů: přehled učiva
b) Psaní ú / ů – doplňuj do slovních spojení vynechané u – ú – ů: doplňovačka
c) Psaní ú / ů – doplňuj do slovních spojení vynechané u – ú – ů: doplňovačka
d) Psaní ú / ů – doplňuj do slovních spojení vynechané u – ú – ů: doplňovačka

6) Dvojhlásky
a) Slova s dvojhláskami – zapiš slova s dvojhláskami podle nápovědy: doplňovačka
b) Slova s dvojhláskami – zapiš slova s dvojhláskami na konci: doplňovačka
c) Dvojhlásky ve slovech: hra

7) Slova se slabikotvorným l, r
a) Dělení slov – rozděluj slova na slabiky a uvědomuj si slabiku se slabikotvorným l, r: cvičení
b) Slabikotvorné souhlásky – barevně rozliš slova se slabikotvornými souhláskami: jeden list
c) Stavba slov: hra

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.