Vodstvo v Evropě

Pátá kapitola je zaměřena na evropská moře a řeky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů
– z map vyčte potřebné údaje

Moře jako části oceánů se dotýkají evropské pevniny, nebo do ní vnikají. Od oceánu mohou být oddělená ostrovy. Na západě Evropu oblévá Atlantský oceán. V něm směřuje k západnímu břehu Evropy mohutný teplý Golfský proud, který ovlivňuje naše podnebí. Sever Evropy obklopuje nejmenší a nejstudenější, z větší části zamrzlý, Severní ledový oceán.

Společně si na příruční mapě najdeme evropská moře. Využijeme k tomu prezentaci. Oceány i moře si přiblížíme fotografiemi. V prezentaci najdeme mapu a přesnější poloha je naznačena šipkami. Naučíme se rozlišovat důležité zálivy a průlivy. V závěru prezentace najdeme opakované vyhledávání pojmů – využijeme dvojice žáků. Při shrnutí rozdáme žákovským týmům kartičky s pojmy. Žáci je vystříhají a připevní na nástěnnou mapu Evropy. Zároveň v týmu ověří dovednost všech členů při vyhledávání evropských moří. Ideálně pro dvojice žáků máme připravenou doplňovačku – podle příruční mapy doplňují názvy moří, zálivů a průlivů.

V Evropě se vlivem vlhkého podnebí vytvořilo velké množství řek. Postupně si je vyjmenujeme a vyhledáme, kam odvádějí svoje vody. K výkladu využijeme prezentaci. Zároveň s ukázkou umístění a fotografií žáci vyhledávají řeky na příručních mapách. V závěru prezentace najdeme opakované vyhledávání pojmů – využijeme k tomu dvojice žáků. Při shrnutí opět rozdáme žákovským týmům kartičky s pojmy. Žáci je vystříhají a doplní na nástěnnou mapu Evropy. Zároveň v týmu ověří dovednost všech členů při vyhledávání evropských řek. Na počítači si v doplňovačce ověří znalosti jmen evropských řek. Používají při tom příruční mapu. Evropským řekám jsou věnovány další dva testíky. V prvním žáci přiřazují ke jménu řeky moře, do kterého se vlévá. Ve druhém řeky vyhledáme v mapě a seřadíme je podle délky jejich toku.

K procvičení znalostí využijeme pracovní list se slepou mapkou. Ověření znalostí a dovedností žáků můžeme provést pomocí programu Cestujeme po Evropě. Vybereme si modul Poznáváme Evropu – zvolíme Vodstvo. Část Určujeme vybereme pro počátek nácviku (nalezený objekt je určen pomocí výběru čtyř možností). Ke konci volíme část Hledáme – zde musíme objekt aktivně vyhledat v mapě. Výsledky této části si žák vytiskne, nalepí do sešitu a oznámkuje.

Napsat komentář