Pohádka z vesmíru

Jak vypadají vesmírná tělesa? Ta si nejspíš každý z nás představuje jinak. Díváme-li se na noční oblohu, vidíme spousty hvězd. Naši předkové si je spojovali do souhvězdí a vymýšleli si o nich příběhy. My si některá vesmírná tělesa zkusíme představit a vymyslet si pohádkový příběh, který mohou prožít.
Výstupy pro žáka:
– sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých přírodninách a dotváří je
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, inkoust, dřívko

Provedení

 1. Se žáky si stručně připomeneme některé báje i proč si je lidé vymýšleli.
 2. Každý žák si promyslí, které kosmické těleso si vybere:
  • žhavé Slunce či jinou hvězdu
  • některou ze známých planet
  • Měsíc nebo jinou přirozenou družici planet
  • kometu, která se pravidelně vrací do sluneční soustavy
 3. K vybranému vesmírnému tělesu přiřadí lidské vlastnosti i podobu (polidští ho). Zkusí vymyslet pohádkový příběh, který mohlo vesmírné těleso zažít.
 4. Čtvrtku pokryjeme světlými odstíny vodových barev. Volíme barvy hodně zředěné vodou, které vytvoří jen slabé odstíny – kulisu našeho pohádkového příběhu.
 5. Po uschnutí kreslíme inkoustem a dřívkem své vesmírné těleso. Kresbu zkusíme propracovat, k obrysům přidáme rozličné šrafy a detaily. Doplníme vymyšlené pohádkové prvky tak, aby si i ostatní spolužáci představili zobrazený pohádkový příběh.
 6. Při představování vlastní práce několika větami vyprávíme vymyšlenou pohádku o vesmírném tělese.

Ukázky žákovských prací:

51 52

56 53

Napsat komentář