Vánoce

Vánoce si dnes nedovedeme představit bez ozdobeného stromečku. Dlouhá léta však nebyl symbolem Vánoc stromeček, ale jesličky. Připomínaly narození Ježíše Krista v městě Betlémě. K těmto svátkům náležela také vánoční hudba a koledy.
Výstupy pro žáka:
– rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby
– orientuje se v notovém zápise, skladbu podle něho intonuje

Poslech – Benjamin Britten: Chvála koled

Anglický hudební skladatel Benjamin Britten upravil staré vánoční zpěvy. Díky doprovodu znějí docela moderně. Všimneme si zpracování skladby. Zpočátku se jedná o jednohlasou melodii, která je postupně zpívána ve dvojhlasém a poté ve tříhlasém kánonu. Kánonický zpěv připomíná znějící zvony. V závěru se melodika jednotlivých hlasů již neproplétá, tato část je založena na jiné hudební myšlence.

  • Jaký sbor písničku zpívá? (dětský)
  • Který hudební nástroj zpěv doprovází? (harfa)

Půjdem spolu do Betléma

pujdem_spolu

Koleda

koleda

Poslech – Spirituál kvintet: Bim, bam

Spirituál kvintet zahájil svou činnost v 60. letech 20. století. Uměleckým vedoucím je hudební vědec Jiří Tichota. Zpívá české obrozenecké písně, lidové balady, kramářské písně, renesanční skladby. Pod názvem spirituál rozumíme většinou duchovní píseň amerických černochů. Je založená na improvizaci, střídání zpěvu duchovního a věřících.

  • Který hudební nástroj převažuje v doprovodu písně? (kytara)
  • Kolik zpěváků zpívá jednotlivé sloky písně? (jeden)
  • Má sólový zpěvák hlubší, nebo vyšší hlas? (hluboký – bas)

Zelená se louka

zelena_louka

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

stesti_zdravi

Poslech – Jakub Jan Ryba: Libou písničku

Jakub Jan Ryba vyrůstal v druhé polovině 18. století v Nepomuku u Plzně. Jeho otec byl učitelský pomocník a učitel hudby. Prvním Jakubovým nástrojem byly housle, dále hrál na klavír a varhany. V patnácti začal studovat na gymnáziu v Praze, začal se věnovat komponování drobných skladeb. Na přání otce se stal učitelem. Ve škole kladl důraz na hudbu, vedl děti k pořádku, slušnému chování a poctivé práci. Složil přes 1500 hudebních děl, mezi nejznámější patří Česká mše vánoční a mnohé pastorely.

Napsat komentář