Zátiší s jablky

Malířská zátiší jsou oblíbeným námětem známých malířů. S některými jejich díly se seznámíme, poté si zkusíme vytvořit vlastní zátiší.
Výstupy pro žáka:
– citlivě vnímá výtvarná díla
– rozvíjí své prostorové vidění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a vztahů

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tempery, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev, předměty se zajímavou stopou po otisku (například korkové špunty)

Provedení

  1. Žákům předvedeme ukázky různých zátiší s jablky (Matisse, Kubišta), povídáme si o kompozici a použitých barvách.
  2. Na stolku připravíme několik jablíček pro připomenutí tvarů a barevnosti.
  3. Jednou barvou nakreslíme linie obrázku, plochy vybarvíme.
  4. Plochy pozadí vyvzorkujeme otisky různých předmětů – například korkovými špunty, bublinkovou fólií, klacíky od nanuků.
  5. Při předvedení spolužákům hodnotíme výtvarné působení díla.

Ukázky žákovských prací:

33 35

36 37

Napsat komentář