Počasí

Většina z nás má ráda sluníčko a do deště se nám moc nechce. Občas vypukne takové počasí, že z něho dostaneme strach. Hudba umí vyjádřit krásný slunečný den, zamračené deštivé dny i počasí, do kterého bychom psa nevyhnali.
Výstupy pro žáka:
– rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších forem
– vytleskává krátké a dlouhé slabiky
– určuje charakter písní (pomalá, rychlá, pochodová, taneční)

Kočka leze dírou

kocka_leze_dirou

Děti píseň znají, proto si pohrajeme s její melodií. Při zpěvu písničky využijeme hlas obou zvířátek. Místo textu zpíváme melodii na slabiky mňau a haf.

mnau_haf

 • Při výslovnosti textu dáme pozor na spojení slov pes oknem (zpíváme je odděleně).
 • Stoupající a klesající melodii písničky nakreslíme na tabuli.

stoupa_klesa

Pohybový doprovod písně (dbáme na plynulost pohybu):
Kočka leze dírou – postupný vztyk ze dřepu
pes oknem – vzpažit a připažit ruce
pes oknem – vzpažit a připažit ruce
nebude-li pršet, nezmo – ze stoje klesáme do dřepu
knem – napřímíme se
nebude-li pršet, nezmoknem – ze stoje klesáme do dřepu

Poslech – Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 Pastorální

Ludwig van Beethoven měl velmi rád přírodu. Dávala mu pocit klidu a svobody. Rád trávil čas na venkově. V pastorální symfonii převádí své pocity do hudební řeči. Je inspirována nejen přírodou, ale i životem venkovských lidí. Poslechneme si ukázku čtvrté věty s názvem Nečas a bouřka. Po krátkém tichém úvodu, který je přípravou na hromobití, dojde k náhlému zvratu hudby do fortissima. Při opakovaném poslechu podpoříme sílu zvuku orchestru tleskáním. První tlesknutí = první zlověstný akord (0:26). Ruce necháme sepnuté až do dalšího tlesknutí, úderu orchestru. Dbáme na přesnost.

 • Kolikrát jsme tleskli? (šestkrát)
 • Odlišovala se délka jednotlivých tlesknutí? (ano)
 • Kolikrát jsme tleskli dlouze a kolikrát krátce? (6, 3)
 • Podle čeho jsme poznali, že hudba vyjadřuje špatné počasí? (burácivost, síla zvuku, bicí nástroje)
 • Zvednutím ruky označte část skladby, která je tišší – vykoukne sluníčko. (1:12)
 • Zvedněte ruku, kdy zazní ostrý tón příčné flétny. (2:00)

Okolo Frýdku

okolo_frydku

Frýdek-Místek je město na severní Moravě. V písni se setkáme s dřívějším malým městečkem Frýdek.

 • Vysvětlíme si, co znamená takt (úsek písničky, který je oddělen svislými čarami).
 • Spočítáme takty v jednotlivých notových osnovách písně.
 • V naší písničce trvá takt tak dlouho, než napočítáme do dvou (raz, dva). Každá doba přísluší jednomu kroku při pochodu. To, že jeden takt trvá dvě doby, je v notovém zápisu vyjádřeno vrchní číslicí (2) za houslovým klíčem.
 • Při zpěvu písně pochodujeme. Rychlost pochodu určuje bubínek.

Před bouřkou
Rozzlobil se černý mrak, že mu vítr natrh´ frak.
Je to velmi nemilé, teď mu kouká košile.
Fouká mu i do uší, z mraku asi zaprší.
Tak se běžte rychle schovat, chce si řádně zahromovat.

 • Žáky rozdělíme na čtyři týmy. Každý z nich má za úkol zhudebnit jednu sloku básničky.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář