Velká čísla

Procvičujeme zápis a čtení čísel, jejich seřazení podle velikosti, rozklad v desítkové soustavě. Nasadíme i jednoduché početní operace v souvislosti se slovními úlohami.

1) Zápis a čtení čísel

a) 1. cvičení – k číslu napsanému slovy přiřadíme správný číselný zápis

b) 2. cvičení – k číslu napsanému slovy přiřadíme správný číselný zápis

c) 3. cvičení – po přečtení zapsaných čísel k nim přiřadíme napsaná slova

d) 4. cvičení – po přečtení zapsaných čísel je do rámečků zapisujeme pomocí číslic

e) 5. cvičení – po přečtení zapsaných čísel je do rámečků zapisujeme pomocí číslic

f) 6. cvičení – v textu vyhledáváme čísla a zapisujeme je do tabulky

g) 7. cvičení – doplňujeme číselné řady ve sloupečcích

h) 8. cvičení – zapisujeme rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě

i) 9. cvičení – zapisujeme čísla podle jejich rozvinutého zápisu

j) 10. cvičení – podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách

k) 11. cvičení – podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách

l) 12. cvičení – podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách

m) 13. cvičení – poznáváme, o které číslo se jedná

n) 14. cvičení – převádíme různé jednotky

2) Opakování zápisu čísel, jednoduché číselné operace

– pracovní listy – vyhledáváme čísla, zapisujeme, počítáme „kolik let uplynulo“ (všeobecné znalosti)

3) Porovnání čísel, číselné řady

a) 1. cvičení – porovnáváme dvojice čísel

b) 2. cvičení – řadíme čísla od nejmenšího po největší

c) 3. cvičení – řadíme čísla od největšího po nejmenší

d) 4. cvičení – řadíme názvy planet sluneční soustavy podle jejich průměru

e) 5. cvičení – doplňujeme čísla tak, aby vyhovovala zápisům

4) Zaokrouhlování čísel

a) 1. cvičení – doplňujeme správná čísla na základě zaokrouhlení

b) 2. cvičení – spojujeme čísla podle zaokrouhlení na tisíce

c) 3. cvičení – spojujeme čísla podle zaokrouhlení na stovky

d) 4. cvičení – spojujeme čísla podle zaokrouhlení na tisíce

5) Zápis čísel v desítkové soustavě, zaokrouhlování, řazení čísel

– pracovní listy – vyhledáváme čísla, vypisujeme je, zaokrouhlujeme, rozkládáme, řadíme podle velikosti (všeobecné znalosti)

6) Testík znalostí

– pracovní listy – píšeme zadaná čísla. rozkládáme v desítkové soustavě, čísla hned před a hned za, řadíme čísla podle velikosti

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.