Portrét nebeského tělesa

V souvislosti s novými poznatky o vesmíru získanými v přírodovědě hledáme lidský rozměr v nesnadno pochopitelném mimozemském světě. Pokusíme se spojit přímou zkušenost s pozorováním vesmíru s výtvarným působením.
Výstupy pro žáka:
– dokáže kompozičně řešit výtvarnou plochu
– rozvíjí svou fantazii a představivost

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tempery, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev

Provedení

 1. Se žáky si připomeneme nebeská tělesa ve sluneční soustavě, s kterými jsme se seznámili v hodinách přírodovědy. Využijeme skutečné barevnosti, či můžeme zvolit vlastní barvy dle fantazie.
 2. Každý žák si vybere jedno těleso ve sluneční soustavě, například:
  • hořící kouli Slunce s protuberancemi a obrovským žárem
  • Měsíc s pustinami kráterů a pohořími s ostrými konturami
  • kometu s hlavou z ledu a prachu s dlouhým ohonem
 3. Vybrané těleso zpracujeme na čtvrtku, přidáme tmavé pozadí, na kterém nebeské těleso vynikne. Temperu nanášíme ve větší vrstvě, aby vynikly stopy štětce.
 4. Doplníme drobné detaily, které zvýrazní plastičnost práce.
 5. Při předvedení spolužákům hodnotíme výtvarné působení díla, výraznost, vyniknutí na pozadí, řešení plochy.

Ukázky žákovských prací:

42 

50 49

Napsat komentář