Česká republika – součást společenství evropských států

V páté části učiva o České republice v 5. ročníku si Českou republiku umístíme do širších souvislostí nutné mezinárodní spolupráce. Tématu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– posuzuje významné sociální problémy a problematiku spolupráce, uvádí příklady a diskutuje o nich

Týmová spolupráce

Každý žák si vybere jednu nerostnou surovinu. V týmu zopakuje, ve kterých oblastech se těží a co se z ní vyrábí. Co dál potřebujeme k úplnému výrobku? Jak vypadá spotřeba tohoto výrobku? Co se musí dovézt z okolních států? Co vyvezeme? Výrobek zařadíme k jednotlivým odvětvím průmyslu, hledáme, kde se vyrábí. Poznatky v týmu zapíšeme a prezentujeme ostatním.

Průběžné poznání

Žijeme v Evropě. Česká republika je jedním z členských států Evropské unie. Usilujeme spolu s ostatními členy o vytvoření jednotné Evropy společně hospodařících a spolupracujících států. Společně s ostatními státy světa usilujeme o zajištění míru a bezpečnosti ve světě tím, že jsme členy mezinárodních organizací – Organizace spojených národů a NATO.

Opakování v týmu

Společně si zodpovíme v týmu čtyři otázky. Odpovědi na ně zapíšeme do sešitu.

  • Kdo stojí v čele našeho státu a kde má sídlo?
  • Která práva a svobody mají občané demokratického státu?
  • Co pro nás znamená členství v Evropské unii?
  • Které mezinárodní organizace usilují o udržení míru a bezpečnosti ve světě?

Napsat komentář