Lom

Člověk potřebuje ke svému životu stále více surovin, které získává v přírodě. Tím ovšem přírodu stále více přetváří. Čas od času je vhodné zamyslet se i nad důsledky toho lidského počínání. Pokusíme se výtvarně zpracovat kontrast mezi živou a neživou přírodou v prostředí lomu, kde člověk získává kámen potřebný ke stavbám.

Výstup pro žáka:
– učí se pozorovat přírodu i své okolí, vyhledává a dotváří přírodniny

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A2, temperové barvy, štětce, misky na míchání barev, kelímek s vodou

Provedení

  1. Jak vypadá lom, kde najdeme nejbližší lom, jak to zde vypadá, co se těží a na co se tento materiál využívá?
  2. V dnešní práci zkusíme vystihnout kontrast mezi živou a neživou přírodou v lomu, tedy mezi holou skálou a přírodou, která tu původně byla.
  3. Výkres budeme zpracovávat na výšku, ve spodní části – lomu – zkusíme vystihnout hmotu a směry jejích vrásnění.
  4. Pracujeme pouze temperovými barvami, mícháme různé odstíny, snažíme se vystihnout i drobné detaily.
  5. Barvy můžeme i překrývat.
  6. Snažíme se také o vystihnutí atmosféry místa, kde je lom umístěn.

Hotovou práci každý z žáků představí ostatním, hodnotíme výtvarné působení a zpracovaný kontrast.

Ukázky prací:

 

 

Napsat komentář