Mapa kulturních památek

Hrady, zámky a další památky České republiky, které jsme někdy navštívili, se stanou základem pro týmovou spolupráci. U nástěnné mapy si vzpomeneme, která místa jsme navštívili, čím byla významná a jak vypadala.
Výstupy pro žáka:
– poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
– výtvarně ztvárňuje své prožitky a zážitky

Potřebný materiál a pomůcky

bílé papíry A5, pás balicího papíru, tužka, olejový pastel

Provedení

  1. Úvodní motivace a rozhovor se žáky – které kulturní památky, hrady či zámky v České republice už navštívili, co viděli, jak se jim zde líbilo, co je upoutalo.
  2. Polohu navštívených památek si ukážeme na nástěnné mapě.
  3. Na pás balicího papíru obkreslíme podle nástěnné mapy hranice České republiky.
  4. Žáci kreslí na bílé papíry tužkou či olejovými pastely navštívené hrady, zámky a další památky.
  5. Nakreslené objekty nalepíme na správné místo ve slepé mapě na balicím papíru.
  6. Je vhodné, aby se žáci domluvili a neztvárňovali objekty příliš blízko sebe – nepůjdou vlepit.
  7. Hotovou práci vystavíme na chodbě školy.
  8. Pás balicího papíru můžeme doplnit graficky zpracovanými nápisy či reklamou na návštěvu památek.

Zhodnotíme grafické zpracování vybraných památek a celkové výtvarné vyznění společného díla.

Ukázky prací:

97v 98v

Napsat komentář