Subtropy

V sedmé části učiva o podmínkách života na Zemi se vypravíme do subtropických oblastí – především do Středomoří. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v subtropickém pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky subtropického pásu
– vysvětluje činnost člověka a význam pěstování subtropických plodů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o rostlinách a živočiších, jejichž domovem jsou subtropické oblasti Středomoří, Kalifornie, jižní Afriky a severní Austrálie. Na glóbu si opět najdeme a ukážeme tyto oblasti. Seznámíme se s některými rostlinami a živočichy. V encyklopedii o nich zjišťujeme další informace. Soustředíme se na přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí, ve kterém žijí. Pokusíme se vytvořit jednoduché potravní řetězce.

Blíže si všimneme rostlin: olivovník, vavřín, fíkovník, vinná réva, citroník, pomerančovník, blahovičník, levandule, dub a živočichů: gekon, daněk, ještěrka, želva, cikáda, kudlanka, zlatohlávek, otakárek, dudek, ženetka, šakal, klokan, muflon. Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha nebo rostliny. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha či rostliny.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Subtropy.

Učivo si procvičíme v osmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík8. testík

Napsat komentář