Portrét pračlověka

Jak mohla vypadat tvář jednoho z našich předků? V jeho očích se již odráží budoucí lidský intelekt. Stále se však hodně podobá svým předkům – lidoopům, z nichž vzešel. Ale už umí použít některé zbraně a boj o přežití ho nutí přemýšlet o svém konání.

Výstupy pro žáka:
– porovnává ilustrace, popisuje obrázky
– využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, tuš, redispero, malý štětec, suché křídy

Provedení

  1. Prohlédneme si některé ilustrace Zdeňka Buriana, na kterých zachytil život v pravěku. Maloval je podle archeologických nálezů. Jeho představivost nám pomáhá pochopit život pravěkých lidí. Zkusíme si popsat, jak se tehdejším lidem asi žilo.
  2. Vezmeme si tuš s redisperem a pokusíme se zachytit tvář našeho prapředka.
  3. Nezapomeneme využít šrafování, zhušťování a zřeďování čar, abychom vystihli výraz tváře. Pomůže nám také přítlak a odlehčení prázdného místa.
  4. Práci necháme zaschnout. Mezitím promyslíme, jaké barvy bychom mohli použít na pozadí. Měly by nám pomoct zachytit atmosféru místa (bouřka, neprostupný les, prostředí před jeskyní, kde se pračlověk ukryl…)
  5. Suchými křídami zpracujeme pozadí portrétu. Využijeme pouze barevné skvrny, které do sebe rozmažeme.
  6. Svou práci představíme spolužákům a zhodnotíme její estetické působení. Jaké pocity v nás vzbuzuje tvář zobrazeného pračlověka?