Stal se zázrak

Jaro přichází nesměle, ale vytrvale. V šedi začátku jara vykvetl první jarní květ. Svítí jako světluška na trávě dosud šedivé. Zkusíme namalovat to tajemné kouzlo, kterým svítí lidem pro radost.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření
– vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A3, tempery, štětce, kelímek na vodu, misky na míchání barev

Provedení

  1. Připomeneme si květiny, které můžeme brzy na jaře spatřit kvést v přírodě. Vedle sněženek jsou to bledule, violky, petrklíče, dymnivky…
  2. V atlasu si prohlédneme, jak vypadají.
  3. Vyprávíme si, při jaké příležitosti a kde jsme zahlédli tyto posly jara. Jaký jsme přitom měli pocit?
  4. Zkusíme výtvarně vyjádřit barevný přepis našeho pocitu.
  5. Nejprve pomocí skvrn vystihneme pozadí – les či louku právě přicházejícího jara.
  6. Na pozadí svítí kvetoucí rostlinky – poslové přinášející nám radost. Opatrně je dokreslíme slabým štětcem a hustou temperou.
  7. Při předvedení spolužákům svou práci příliš nekomentujeme, necháme ji působit svým vizuálním dojmem.

Ukázky žákovských prací:

 

 

Napsat komentář