Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme v průběhu školního roku načerpali.

1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol

2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení

3) Význam slov – zvířata v párech: cvičení

4) Význam slov – počítačové pojmy: cvičení

5) Závěrečné opakování: cvičení – různé hry

6) Závěrečná opakovací práce: cvičení

7) Dopisy z prázdnin: cvičení

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.