Husitské války – historické obrázky

historie83

Mistr Jan Hus káže v kapli Betlémské.

historie84

Němečtí studenti opouštějí Prahu po změně hlasů na Karlově univerzitě v roce 1409.

historie85

Jan Hus káže po nuceném odchodu z Prahy na Kozím hrádku.

historie86

Jan Hus na sněmu v Kostnici 5. července 1415.

historie87

Jan Hus ve vězení v Kostnici píše Čechům poslední vzkaz.

historie88

Jan Hus před koncilem 6. července 1415.

historie89

Upálení Mistra Jana Husa.

historie90

Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415.

historie91

Zvěst o Husově upálení v Praze.

historie92

Svržení konšelů z Novoměstské radnice.

historie93

Smrt Václava IV.

historie94

Plenění klášterů.

historie95

Útok husitů proti královskému vojsku na Malé Straně.

historie96

Trocnov, rodiště Jana Žižky.

historie97

Jan Žižka z Trocnova.

historie98

Porážka železných pánů u Sudoměře.

historie99

Jan Žižka s knězem Václavem Korandou na Vítkově.

historie100

Bitva na vrchu Vítkově v roce 1420.

historie101

Čáslavský sněm, ve kterém zasedli vedle pánů a rytířů také zástupci měst. Konal se v červnu 1421. Stanovil čtyři artikuly pražské.

historie102

Vjezd Jana Žižky do Prahy roku 1421.

historie103

Husité před Kutnou Horou o Vánocích roku 1421. Císař Zikmund přitáhl ke Kutné Hoře, horníci pobili husitskou posádku. Žižka však Uhry porazil a Kutná Hora se mu vzdala.

historie104

Dobytí Kutné Hory v lednu 1422. Zikmund před husity prchl a město dal zapálit. Kutnohorští prosí Tábority za odpuštění.

historie105

Husité obléhají na podzim roku 1422 Karlštejn.

historie106

Smrt Jana Žižky u Přibyslavi v říjnu 1424.

historie107

Prokop Holý.

historie108

Útěk křižáků z boje.

historie109

Husitská spanilá jízda vedená Prokopem Holým v roce 1430.

historie110

Husitský tábor.

Napsat komentář