Výletníci

Proč vlastně chodíme na výlety? Můžeme zažít různá dobrodružství a hlavně poznat mnoho nových věcí. Člověk by se měl pokoušet objevovat něco nového. Proč si občas neudělat výlet i za hudbou, kterou dosud neznáme?
Výstupy pro žáka:
– rozliší jednotlivých tónů ve stupnici C dur
– vyjádří obsah jednotlivých částí poslechové skladby

Poslech – Louis Armstrong: Have You Met Miss Jones

Když nás ofoukne studený vítr a ochraptíme, nesmíme namáhat hlas, abychom si nepoškodili hlasivky. Jazzový zpěvák Louis Armstrong se proslavil právě svým ochraptělým hlasem. Pocházel z New Orleansu, je známý jako sólový hráč na trubku. Píseň začíná předehrou smyčcového orchestru. Poté se připojí zpěvák, uplatňuje se hra klavíru a bicích nástrojů.

  • Jaký druh hudebních nástrojů uvádí zpěv? (smyčcové)
  • Zvedněte ruku v místě, v němž dochází ke změně atmosféry písně.

Beskyde, Beskyde

beskyde

Bača si vede pochodovým krokem své ovečky. V písničce se nám střídají noty čtvrťové a osminové. V písničce najdeme hudební značky crescendo (zesilovat) a decrescendo (zeslabovat). Vyzkoušíme si zesilování a zeslabování zpěvu podle těchto značek.

  • Najdeme čtvrťové pomlky. Při zpěvu je vyjádříme tlesknutím.
  • V písni najdeme sestupnou tónovou řadu, která odpovídá stupnici C dur. (poslední čtyři takty)
  • V písni se objevuje rytmus, kterému říkáme synkopa (odpovídá slovu pantáta). Kde se vyskytuje? Vyjádříme ho tleskáním a pleskáním (hra na ozvěnu).
  • Při zpěvu zkusíme zároveň dirigovat.

Ej, padá, padá rosička

ej_pada_rosicka

Moravskou píseň ze Slovácka zpíváme rázně s jednoduchým doprovodem. Je to píseň mollová, má zvláštní atmosféru. Chlapec odchází na vojnu, musí tu zanechat svou milou, není mu tedy nijak do zpěvu.

  • V jakém taktu je tato píseň? (dvoudobý)
  • V týmu najděte a pojmenujte noty a pomlky.
  • Kde jsou značky pro repetici?

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář