Přání

Společně zkusíme poznávat hudební nástroje. Jsou hodně složité, jejich výroba je pracná a naučit se na ně hrát také není jednoduché. Tak například hráč na trubku musí umět nejdřív dobře zacházet s dechem.
Výstupy pro žáka:
– poznává tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk
– sluchem poznává, kdy melodie stoupá či klesá

Šel tudy, měl dudy

sel_tudy_mel_dudy

Dudy jsou hudební nástroj, na který se dodnes hraje především v jihozápadních Čechách na Domažlicku.

  • Českou lidovou píseň zpíváme hybně, vesele.
  • Podíváme se, jak vypadají dudy.
  • Jak se na ně asi hraje?
  • Ke zpěvu přidáme jednoduché taneční kroky.

Stála basa u primasa

stala_basa_u_primasa

Basa neboli kontrabas je největší smyčcový nástroj. A jak se říká, basa tvrdí muziku. Bez ní by kapela nezněla tak jak má a kapelník – primas by nebyl spokojen.

  • Tuto českou lidovou píseň zpíváme živě, vesele.

Poslech – Niccolo Paganini: Capriccio pro sólové housle op. 1

Niccolo Pagannini je považován za nejslavnějšího houslistu světa. Měl skvělou techniku. Dokázal hrát velmi rychlé pasáže, mistrovsky uměl zahrát i na jedné struně houslí. Jeho technika byla na tehdejší dobu zázračná. Paganini byl nejen vynikající houslista, ale i výborný hráč na kytaru a hudební skladatel. Capriccio (v překladu to znamená rozmary) jsou skladby velice náročné a zahrát je může jen opravdový virtuos.

  • V jakém tempu hrál houslista skladbu, kterou jsme vyslechli?

Při jednom vystoupení se Paganinimu stalo, že mu nešťastnou náhodou praskla jedna struna houslí. V saloně se ozval tlumený smích, ale umělec se nenechal odradit. Pokračoval ve hře na zbývajících třech strunách. Po chvíli však povolila další struna, ale ani tentokrát se Paganini nevzdal. Hrál ještě ohnivěji a procítěněji na dvou. Posluchači se již nesmáli a s údivem pozorovali a poslouchali umělce, který na dvou strunách hrál tak jako jiní na čtyřech. K dovršení smůly se stalo, že po chvíli praskla i třetí struna. Ale ani tehdy se umělec nevzdal a zbytek skladby dohrál na jediné nejhlubší struně G tak mistrně, jako by ostatní struny ani nepotřeboval.

Společně se podíváme na některé hudební nástroje:

houslekontrabastrubkatrombónflétnadudybubentympány

  • Poslechneme si ukázku hry kontrabasu, trubky a houslí.
  • Předvedeme si společně, jak se na nástroje, které jsme si prohlédli, hraje.
  • V menším kvízu si vyzkoušíme, zda tyto hudební nástroje poznáme.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář