Cestujeme po naší vlasti

Šestnáctá část vlastivědného učiva o České republice je zaměřena na památky a pamětihodnosti České republiky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– konkretizuje podoby a projevy kultury
– vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí
– ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

Vydáme se společně za přírodními a historickými pamětihodnostmi naší vlasti. Společně si ukážeme některá zajímavá místa, uvedeme si o nich základní informace. S dalšími pamětihodnostmi se žáci seznámí ve svých týmech za použití internetové učebnice. S výsledky pátrání seznámí žákovské týmy své spolužáky na závěr hodiny. Stále trváme na tom, aby žáci používali příruční mapy a pracovali s nimi.

V první hodině se podíváme do středních, západních a severních Čech. Na úvod máme připravenu prezentaci. Tu sledují žáci s mapou při ruce, jednotlivé pamětihodnosti vyhledávají a ukazují. Pracovat můžeme i u nástěnné mapy. Poté žáci s mapou a sešitem pracují u počítačů, vyhledávají další místa, která stojí za to navštívit. V závěru hodiny u nástěnné mapy prezentujeme objevené pamětihodnosti – vždy ukážeme na mapě a sdělíme důvod, proč toto místo navštívit.

Ve druhé vyučovací hodině navštívíme jih Čech, Vysočinu a východ Čech. Nejprve prezentujeme fotografie některých zajímavostí, poté opět vyhledáváme další v internetové učebnici a předvedeme je ostatním spolužákům.

Ve třetí vyučovací hodině probereme sever, střed a jih Moravy. Opět začínáme prezentací vybraných míst, následuje žákovská práce s dalšími informacemi v internetové učebnici a na závěr ukázka objevených pamětihodností.

K doplnění vyučovacích hodin využijeme výukovou hru Pohlednice. V ní se dvojice žáků snaží odhadnout, které místo České republiky se ukrývá na pohlednici. Pokud bude žákovská dvojice úspěšná, může si vytisknout diplom.

Napsat komentář