Na vojně

Když měl jít v minulosti kluk na vojnu, nebylo nikomu do smíchu. Vojenská služba trvala sedm i více let. Vojáci nastoupili, prodělali výcvik a poté složili vojenskou přísahu.
Výstupy pro žáka:
– pozná hudbu pochodovou, rytmus vyjádří pohybem
– na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Poslech – Leoš Janáček: Symfonietta

Seznámíme se s hudbou, která zaznívá při slavnostní vojenské přísaze na Pražském hradě. Na začátku zazní uvítací fanfáry, které ohlašují příchod prezidenta republiky. Poté při tónech Symfonietty vzdává prezident poctu zástavě.

  • Symfonietta je označení pro malou symfonii.
  • Fanfára je krátká slavnostní skladba, kterou hrají hudebníci na žesťové nástroje, především na trubky a pozouny. Fanfárami se zahajovaly lovecké hony, vítali se jimi hosté na hradech a zámcích. V dnešní době patří jejich hra ke slavnostním okamžikům.

Boleslav, Boleslav

boleslav

Vojenskou písničku zpíváme rázně, do pochodu. Je zapsána v malé formě dvoudílné. Její melodika je založena na dvou hudebních nápadech. První díl písně (a) je tvořen čtyřtaktovým předvětím (otázkou) a melodicky i rytmicky totožným čtyřtaktovým závětím (odpovědí). Druhý díl (b) tvoří dalších osm taktů písně.

  • Nalezneme rozdíl mezi předvětím a závětím. (poslední takt)
  • Vysvětlíme, co znamená repetice, nalezneme hudební značky repetice.
  • Pomocí hry na tělo vytvoříme k písničce jednoduchý rytmický doprovod (tleskání, pleskání, dupání, luskání).

Ten chlumecký zámek

chlumec

Chlapce, který píseň zpívá, odvedli na vojnu. Z melodie i z textu písně je však zřejmé, že má pro strach uděláno a vojny se nebojí. Svoji milou utěšuje, aby neplakala, bude na ni přece vzpomínat. Celkový charakter písně připomíná vytrubování vojenských trubačů.

  • Kde se v písničce vrací melodie prvního čtyřtaktí? (poslední čtyřtaktí)
  • V jaké tónině je naše píseň, durové nebo mollové? (durové – tvrdé)

Pohybový doprovod písně
Utvoříme dvojice, stoupneme si naproti sobě, písničku doprovodíme hrou na tělo. Každé době v taktu odpovídá vždy jeden pohyb:
1. plesknutí
2. tlesknutí
1. plesknutí
2. tlesknutí do dlaní souseda
1. plesknutí
2. tlesknutí pravou rukou do pravé dlaně souseda
1. plesknutí
2. tlesknutí do levé dlaně souseda

Hudební hádanka na počítači: poznej podle části notového zápisu lidovou písničku.

Napsat komentář