Měsíc mého narození

Ke každému měsíci roku patří buď nějaké svátky (například Vánoce nebo Velikonoce), nebo události (prázdniny, pouť), či aktivity (pouštění draků, lyžování). Pokaždé vypadá příroda kolem nás trochu jinak. Uvědomíme si, že každý měsíc má svoje charakteristiky. Jak třeba vypadá září? Co se v září děje, jaké je počasí, jak vypadá příroda? A jaké má září barvy? Zkusíme namalovat svůj měsíc, ve kterém jsme se narodili tak, aby ho ostatní poznali.
Výstup pro žáka:
– ověřuje komunikační účinky vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci

Potřebný materiál a pomůcky
dvě bílé čtvrtky A4, temperové barvy, štětce, kelímek, misky na míchání barev, izolepa

Provedení

  1. Nejprve si každý promyslí, jak vypadá měsíc, ve kterém se narodil. Nikomu ale neprozradí, o jaký měsíc jde. Zváží, která aktivita, událost či svátek k měsíci patří, jak vypadá příroda, které barvy mohou měsíc charakterizovat.
  2. Na první čtvrtku se žáci pokusí namalovat konkrétní výjev vybraného měsíce.
  3. Na druhou čtvrtku zkusí svůj měsíc vyjádřit jako abstraktní malbu – zkusí pomocí barev a tvarů vystihnout vlastní dojem z tohoto měsíce.
  4. Obě čtvrtky po uschnutí slepíme izolepou.
  5. Po skončení výtvarné části se beze slova vyhledají spolužáci, kteří se narodili ve stejném měsíci (mají se poznat podle výkresů).
  6. Při závěrečné prezentaci předstoupí společně před ostatní a ti mají poznat, o který měsíc se jedná.

Ukázky prací:

 

Napsat komentář