Století páry a elektřiny

V desáté části se podíváme na české vynálezce a význam jejich objevů a vynálezů. Povíme si o průmyslovém rozvoji českých zemí, všimneme si rozvoje kultury i sportu pro široké vrstvy obyvatel našeho státu. Tomuto tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
– objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

Nejprve se vypravíme do manufaktury a první textilní továrny, která vznikla na našem území. Seznámíme se s našimi vynálezci a jejich díly. Zhodnotíme, jak vynálezy přispěly k rozvoji a ulehčení života obyvatel. Rozvoj podnikání přinesl také velké vykořisťování zaměstnanců. Jejich obranou se zabývaly vznikající Dělnické spolky. Průmyslový rozvoj státu shrneme v souvislosti se Zemskou jubilejní výstavou. Kultura a umění jsou korunovány stavbou Národního divadla. Vznik Sokola předznamenává výstavbu sokoloven a kulturní a sportovní rozvoj lidí v celé zemi. Okrajově si všimneme cestovatelů a objevitelů nových kontinentů.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Století páry a elektřiny), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartách Významní lidé si shrneme významné české vynálezce, spisovatele, básníky i další významné osobnosti, s kterými jsme se dosud seznámili. Romantismus a secesi si představíme na kartách Umělecké slohy.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Vynálezy mění svět, Hospodářský růst českých zemí, Nové uspořádání společnosti, Kultura a umění, Národ sobě.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Století páry a elektřiny. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Dále můžeme využít testík, který najdeme v závěru této kapitoly v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad českých vynálezců. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v osmi variantách i s návrhem hodnocení.

Napsat komentář