Počítáme do tisíce

Nejprve čteme a zapisujeme čísla, řadíme je podle velikosti, určujeme čísla větší a menší, rozkládáme je v desítkové soustavě, porovnáváme je. Poté trénujeme početní operace s čísly do tisíce.

1) Čísla do tisíce

a) Pracovní listy s rozklady čísel v desítkové soustavě, čísla před a za, číselné řady. Pracujeme přímo na počítači. Pro kontrolu správnosti se políčko zabarví barevně. – pracovní listy 

b) Prověření znalostí – zápis čísel, rozklad v desítkové soustavě, čísla hned před, hned za, řada čísel od nejmenšího po největší. Pracujeme do vytištěných listů. – pracovní listy 

c) Nerovnost – řešení jednoduchých nerovnic: Vyhledáváme v mřížce čísla a vybarvujeme je podle zadání. Poté si vybereme libovolná čísla a zařadíme je podle velikosti na číselné osy. – pracovní listy 

d) Porovnání čísel – porovnej zadaná čísla: cvičení

e) Spojuj čísla v obrázku – každé další je o 6 větší než předcházející: obrázek

f) Zaokrouhlování čísel – dva pracovní listy: cvičení

g) Zaokrouhli čísla v obrázku a podle počtu stovek obrázek vybarvi: obrázek

h) Rozklad čísel v desítkové soustavě – tisíce, stovky, desítky, jednotky (3 pracovní listy): cvičení

ch) Rozlož čísla v obrázku v desítkové soustavě a podle počtu desítek vybarvi: obrázek

i) Opakování učiva – pět cvičení: pracovní listy

2) Sčítání a odčítání zpaměti

a) Přičítání jednociferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)

b) Odčítání jednociferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)

c) Přičítání a odčítání desítek: pětiminutovky (dvě cvičení)

d) Přičítání a odčítání stovek: pětiminutovky (dvě cvičení)

e) Přičítání a odčítání dvojciferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)

f) Sčítání a odčítání do tisíce – opakování: desetiminutovky (pět cvičení)

g) Chaloupky – sčítání a odčítání – opakování: listy

3) Písemné sčítání a odčítání

a) Trénink písemného počítání: listy

b) Třikrát devět příkladů pro trénink písemného počítání (počítej nejprve do sešitu): pracovní listy

c) Příklady pro písemné počítání – pracuj do vytištěného listu: pracovní listy

4) Násobení a dělení zpaměti

a) Velká násobilka – násobení a dělení: čtyři mozaiky

b) Nakupujeme a platíme – slovní úlohy pro rychlé počítání: hra

c) Procvičování násobilky jedenácti: hra

d) Procvičování násobilky dvanácti: hra

e) Procvičování násobilky třinácti: hra

f) Procvičování násobilky čtrnácti: hra

g) Procvičování násobilky patnácti: hra

h) Procvičování násobilky šestnácti: hra

i) Procvičování násobilky sedmnácti: hra

j) Procvičování násobilky osmnácti: hra

k) Procvičování násobilky devatenácti: hra

l) Velká násobilka – násobíme náhodně vybrané příklady: hra

m) Trénink pamětného násobení: pětiminutovky (tři cvičení)

5) Písemné násobení a dělení

a) Čísla vynásobíme v sešitě, poté zapíšeme výsledek a zkontrolujeme: písemné násobení

b) Čísla vynásobíme v sešitě, poté zapíšeme výsledek a zkontrolujeme: písemné násobení

c) Čísla vynásobíme v sešitě, poté zapíšeme výsledek a zkontrolujeme: písemné násobení

d) Dělení se zbytkem – jednoduché příklady: hra

e) Dělení se zbytkem – zapiš zbytek po vydělení čísel: hra

f) Dělení se zbytkem – dva pracovní listy: listy

g) Dělení se zbytkem – pracovní list s grafem pro zaznamenání zbytků: list

h) Dělení se zbytkem – doplň tabulku: tabulka – tabulka

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.