Kopírujeme obrázky

Dvacátá třetí a dvacátá čtvrtá hodina je věnována kopírování obrázků v programu Malování. Části obrázků kopírujeme stejně jako texty.
Očekávané výstupy pro žáka:
– využívá kopírování textu k ulehčení práce
– vytvoří a kopíruje vlastní obrázek

Postup si vyzkoušíme při kreslení paneláku s mnoha stejnými okny. Spustíme aplikaci Malování. Nakreslíme panelák s jedním oknem a vybarvíme jej. Poté začneme kopírovat:

  1. Označíme okno domu – zvolíme nástroj VÝBĚR, tahem myši kolem okna vytvoříme čárkovaný obdélník. Tato část se zkopíruje.
  2. Příkaz KOPÍROVAT zvolíme v nabídce ÚPRAVY (můžeme také kopírovat stiskem kláves CTRL + C).
  3. Příkazem VLOŽIT se zkopírovaná část obrázku objeví v levém horním rohu. Příkaz najdeme v nabídce ÚPRAVY, případně obrázek vložíme stiskem kláves CTRL + V.
  4. Uchopíme vloženou část obrázku a táhneme ji na vhodné místo.
  5. Opakujeme vkládání a umisťování dalších oken.
  6. Nakonec můžeme zkopírovat anténu – dům tak bude mít dvě stejné antény.

08

Úkoly

V Malování si otevři soubor POLICISTA. Policistu na obrázku několikrát zkopíruj a pokaždé změň barvu jeho oblečení.

09

Vytvoř obložení koupelny. Nakresli jednu dlaždici podle vlastního motivu. Tuto dlaždici nakopíruj a vytvoř celou stěnu dlaždic.

10

Napsat komentář