Savany

V šesté části učiva o podmínkách života na Zemi absolvujeme učivo o poslední oblasti tropického pásu – savanách. Tomuto učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
– studuje životní podmínky v tropickém pásu
– vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky tropického pásu
– vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů

K výkladu učiva využijeme výukový program TS Přírodověda 2. Povídáme si o rostlinách a živočiších, jejichž domovem jsou africké, jihoamerické, asijské i severoaustralské savany. Na glóbu si najdeme a ukážeme oblast výskytu savan. Seznámíme se s některými rostlinami a živočichy. V encyklopedii o nich zjišťujeme další informace. Soustředíme se na přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí, ve kterém žijí. Pokusíme se vytvořit jednoduché potravní řetězce.

Blíže si všimneme rostlin: akácie, podzemnice, bavlník a především živočichů: žirafa, slon, lev, nosorožec, buvol, hyena, gazela, pštros, levhart, zebra, gepard. Informace spolu s obrázky zpracováváme do sešitu. Využíváme různé encyklopedie.

Poznávání vybraných živočichů si můžeme procvičit v dominu. Hra je určena pro dva až čtyři hráče. Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název dalšího zapsaného živočicha nebo rostliny. Druhý hráč najde příslušný obrázek a přiloží ho ke jménu a přečte další jméno vyhledávaného organismu. Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kontrola správnosti složené řady: Pojem a obrázek z obou konců tvoří správnou dvojici téhož živočicha či rostliny.

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Savany.

Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí.

1. testík2. testík3. testík4. testík5. testík6. testík7. testík

Napsat komentář