Sousedé České republiky

V osmé kapitole se vypravíme k našim čtyřem sousedům. Čeká nás návštěva Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Celkově této kapitole věnujeme osm vyučovacích hodin, každému ze sousedů tedy zhruba dvě vyučovací hodiny. Důraz klademe především na samostatnou práci s mapou a vyhledávání informací v encyklopediích.
Výstupy pro žáka:
– správně umístí Českou republiku z hlediska zeměpisného
– porovná způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi
– shromažďuje poznatky o EU, využívá při tom různých zdrojů
– vyčte z map základní údaje o evropských zemích

K samostatnému zjišťování informací o našich sousedních státech máme připravené pracovní listy. Procvičíme si na nich orientaci na mapě i práci s textem. Využijeme různé encyklopedie, ať už knižní, či online. Pracovní listy vytiskneme pro každého žáka, doporučíme práci v týmech (NěmeckoRakouskoSlovenskoPolsko).

K procvičení orientace na mapě využijeme pracovní listy se slepou mapkou. V nich podle zadaných čísel a písmen doplňujeme jména zadaných objektů (měst, pohoří, řek, nížin…). Zde by měl pracovat každý z žáků podle příruční mapy samostatně. Po skončení práce si ji samostatně zkontroluje.

K ověření dovednosti práce s mapou využijeme výukový program Cestujeme po Evropě. Zvolíme modul Naši sousedé. Vybereme požadovanou část (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko) i práci s mapou (Určujeme – práce nápovědou, Hledáme – výběr zadaného objektu). V závěru si každý z žáků vytiskne své výsledky, nalepí do vlastivědného sešitu a oznámkuje.

K utvrzení znalostí při práci s mapou slouží doplňovačky k sousedním státům a závěrečné přiřazování správných dvojic.

Napsat komentář