Městečko na dlani

Představíme si město, kde by se nám hezky žilo. Bude to malé městečko s mnoha barevnými vilkami a domky se zahradou, nebo velké město s paneláky? Bude mít historické centrum, náměstí s obchody a kavárnami, kašnu, kostel, hrad, zámek, park s jezírkem? Přemýšlejme i o obslužnosti v obci – o dostatku silnic, o železnici a nádraží, obchodech, škole, knihovně, dětském hřišti, sportovním areálu, parkovišti. Pokud už máme zcela jasnou představu o svém městě, nakreslíme si ho. Ale pozor! Budeme mít vymezený velice zvláštní prostor na naši práci, a to obrys našich rukou.
Výstupy pro žáka:
– řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení)
– citlivě vnímá výtvarná díla

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, pastelky, tenký černý fix

Provedení

  1. Prohlédneme si některé práce autorů naivního umění. Jedná se o umění „neškolených“ malířů. To volně vzniklo z lidového umění. Jde spíš o intuitivní malování s perspektivními nepřesnostmi, s anatomickými a pohybovými deformacemi. Důraz je kladen více na maličkosti než na celkovou koncepci, myšlenka má přednost. Námětem je každodenní život, vzpomínky, snové představy.
  2. Ukázky obrazů naivních malířů: Henri Rousseau, Helen Elliott, současné naivní malířství.
  3. Nejdřív si pořádně promyslíme, jak bude naše město vypadat.
  4. Vyzkoušíme všechny možné polohy rukou na čtvrtce – prsty u sebe, od sebe, různé otočení rukou, vzájemná poloha.
  5. Vybereme tu, která bude pro kresbu našeho města co nejvýhodnější.
  6. Obkreslíme obrys rukou ve vybrané poloze.
  7. Do rukou začneme kreslit jednotlivé části města. Alespoň základní rozvržení výkresu provedeme tužkou.
  8. Hotové obrysy rukou a částí města obtáhneme tenkým černým fixem.
  9. Svoje městečko kolorujeme pastelkami. Barvy vůbec nemusí odpovídat skutečnosti.

Ukázky žákovských prací:

 

 

 

Napsat komentář