Surfujeme po internetu

Patnáctá a šestnáctá hodina je zaměřená na první seznámení s možnostmi vyhledávání informací na internetu.
Prostřednictvím sítě sítí, tedy internetu, máme možnost podívat se do jiného počítače, který leží třeba na druhém konci světa. Můžeme si přečíst aktuální informace, zprávy, zahrát si hry, prohlédnout a objednat si nabízené zboží a služby, popovídat si s přáteli, prohlédnout si filmy, dívat se na televizi.
Očekávané výstupy pro žáka:
– vyhledává a využívá informace z různých informačních zdrojů
– komunikuje prostřednictvím internetu
– zapíše adresu do správného pole
– využívá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů
– ví, co je odkaz a k čemu slouží

Společně se alespoň trochu naučíme orientovat v tomto rozsáhlém světě – budeme si prohlížet webové stránky, tedy surfovat po internetu.

Prohlížení stránek
K prohlížení webových stránek nejčastěji používáme dvě aplikace: Internet Explorer a Mozilla Firefox. Najdeme je v podnabídce START/PROGRAMY nebo jako ikonu na ploše. V okně aplikace je bílý řádek, do kterého se píše internetová adresa stránky. Klepneme sem nejprve myší, poté napíšeme adresu stránky a potvrdíme klávesou ENTER. Webová stránka se začne načítat.
Webová stránka je většinou delší, takže se nevejde celá na obrazovku. Můžeme si ji posouvat kolečkem myši nebo pomocí posuvníku po pravé straně okna. Na webové stránce nalezneme odkazy. Jsou to podtržená slova či některé obrázky. Pokud nad ně najedeme myší, změní se ukazatel na ručičku. Klepneme-li, načte se nová webová stránka. Takto se můžeme přesouvat z odkazu na odkaz a prohlížet si stránky podle svého zájmu. Zabloudíme-li na stránkách a chceme se vrátit na předchozí stránku, použijeme tlačítko ZPĚT, které najdeme na panelu nástrojů.

Problémy při prohlížení
Někdy trvá poměrně dlouho, než se webová stránka načte a zobrazí. Pokud nejsme dost trpěliví, můžeme načítání přerušit tlačítkem ZASTAVIT. Občas se stane, že se požadovaná stránka nenačte vůbec. Objeví se informace, že požadovaná stránka je nedostupná. Mohli jsme se zmýlit při psaní její adresy. Častěji je chyba způsobena tím, že počítač, z něhož stránky načítáme, je mimo provoz.

Fotografie obrazovky
Společně se naučíme vyfotografovat obrazovku počítače klávesou PRINT SCREEN a takto vytvořenou fotografii zpracovat v aplikaci MALOVÁNÍ. Stiskem klávesy PrtScrn uložíme fotografii obrazovky do paměti počítače. Spustíme aplikaci MALOVÁNÍ a stiskem kláves Ctrl + V vložíme fotografii do aplikace. Poté vystřihneme požadovaný obrázek, stiskem kláves Ctrl + C vystřižený obrázek uložíme do paměti počítače. Poté spustíme WORDPAD a obrázek pomocí kláves Ctrl + V vložíme na stránku. K obrázku můžeme připojit další informace o tom, co jsme se na stránce dozvěděli, co nás zaujalo, proč se sem vrátíme.

Úkoly
Ke splnění nás čeká celkem devět úkolů. Podíváme se na různé portály a internetové stránky:
1) Internetový portál Alík
2) Stránky naší školy
3) Stránky firmy, ve které je zaměstnán jeden z rodičů
4) Stránky města
5) Stránky České televize
6) Internetový slovník a jeho využití
7) Stránky známých automobilek
8) Hrad Karlštejn
9) Pražský hrad

Přehled úkolů a zjištění ke splnění na internetových stránkách najdeme v pracovním listě, kam žáci zaznamenají svá zjištění. Sem také zhodnotí své znalosti a dovednosti v této oblasti. List poté předají učiteli.

Napsat komentář