Květina z neznámé planety

Jaký rozmanitý vzhled mohou mít různé druhy květin? Popustíme uzdu své fantazii. Společně objevíme úplně nové květiny z neznámé planety. Jak vypadají? Jakého vzrůstu dosahují? Co potřebují k životu? Mají nějaké zvláštní schopnosti (umí mluvit, zpívat, lítat, přemisťovat se)?
Výstupy pro žáka:
– prohlubuje cit pro výtvarný rytmus
– pozoruje přírodu i své okolí, vyhledává a dotváří přírodniny

Potřebný materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4, černý fix tenký i silnější, tužky, kancelářské papíry, atlasy rostlin

Provedení

  1. Nejdříve si povídáme o květinách, ukážeme různé druhy květů a listů.
  2. Na kancelářské papíry si tužkou načrtneme několik nápadů, z nich poté sestavíme konečnou podobu své květiny.
  3. Tu překreslíme na čtvrtku.
  4. Kresbu co nejlíp zpracujeme černým fixem.
  5. Ke stínování použijeme šrafování, tečkování, vzory, ornamenty, černě vybarvené plochy, různé tloušťky fixu.
  6. Plochy obrázku co nejvíce vyplníme, abychom získali co nejvýraznější kresbu.
  7. Na zvláštní papír vymyslíme a napíšeme jméno naší květiny a její stručnou charakteristiku.

Ukázky žákovských prací:

115v 116v

117v 118v

 

Napsat komentář