V dílně

Mnohá povolání existují již od středověku. Tehdejší řemeslníci byli velmi úspěšní, dokonce se sdružovali do cechů, měli vlastní samosprávu. Některá řemesla se nám do dnešních dnů nedochovala, jiná potřebujeme stále.
Výstupy pro žáka:
– poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí
– rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť

Potřebný materiál a pomůcky

čtvrtka A3, potřeby podle výběru žáka: pastel, vodové barvy, tempera, tuš, fixy, …

Provedení

  1. Jak asi vypadá dílna hodináře, švadleny, kováře, sklenáře, truhláře, ševce…? S jakými nástroji pracuje? Co vyrábí nebo spravuje?
  2. Vyber si jednoho řemeslníka a pokus se zachytit, jak asi vypadá jeho dílna.
  3. V dílně mu při práci nesmí chybět předměty, které vyrábí nebo opravuje, náhradní díly či nástroje.
  4. Snažíme se namalovat práci kompaktní tak, aby se na ploše netříštily pomůcky či nástroje, tak, aby vše tvořilo jeden celek.
  5. Důležité jsou detaily. Právě ony přitáhnou pozornost diváka. Nezapomeneme je zdůraznit. I pozadí dílny bude hrát důležitou roli.
  6. Vybereme si techniku podle zvolené dílny i své preference.
  7. Svou práci představíme spolužákům. Hodnotíme, jak se podařilo přiblížit celé prostředí zvolené dílny.