Pořizování textu

V páté vyučovací hodině si začneme osvojovat zásady pro pořizování textu, řekneme si, čeho se vyvarovat, aby vznikl správný dokument.
Výstup pro žáka:
– píše samostatně krátké texty
– v textech opraví chyby a text jednoduše zformátuje
– text doplní grafickým prvkem, fotografií či obrázkem

V připraveném pracovním listu najdeme celkem sedm zásad pro správné psaní textu s příklady chyb i správně zapsaného textu. Na počátku vyučovací hodiny si žáci ve dvojicích u počítače tyto zásady projdou a po otevření textového editoru Writer si vyzkouší správné psaní podle jednotlivých zásad. Poté si do své složky stáhnou pověst o Kunětické Hoře a začnou s ní pracovat podle pokynů v pracovním listu.

  • určení počtu odstavců a řádků
  • sloučení textu a nové rozdělení do odstavců podle vlastního uvážení
  • barevné zvýraznění textu
  • vyhledání této pověsti na internetu na zadané adrese
  • kopírování a vložení fotografií míst vážících se k pověsti

Na konci hodiny nezapomeneme hotovou práci uložit a předvést ostatním spolužákům. V pracovním listu máme připravené vlastní hodnocení práce.

Napsat komentář